Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Thông báo Kết quả xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 11/01/2018


Thông báo số 59/TB-SVHTTDL ngày 10/01/2018 về Kết quả xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” Lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp cuộc họp phiên toàn thể vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm  2018 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (220 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 cho 07 cá nhân, kết quả cụ thể như sau:

I. Đối với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân: 02 cá nhân đề xuất.

* Trường hợp đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh: 02 cá nhân.

1. NSƯT Bùi Thanh Hải, Phó Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.

2. NSƯT Cao Hữu Nhạc, Nguyên Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.

I. Đối với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú: 05 cá nhân đề xuất.

* Trường hợp đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh: 05 cá nhân.

1. Nguyễn Thị Vân, Diễn viên ca Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.  

2. Lê Thị Mỹ Như, Diễn viên ca Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.  

3. Điêu Thị Chiêng, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.

4. Nguyễn Thị Loan, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.

5. Nguyễn Văn Tú, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018. Các cá nhân có ý kiến phản hồi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế)  trước ngày 15/01/2018. Sau thời gian nêu trên, các cá nhân không có ý kiến phản hồi xem như thống nhất với kết quả nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo trình Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 tại tỉnh Phú Yên./.

Phòng Tổ chức - Pháp Chế

                                  

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017

Thống kê truy cập