Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Thông báo kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018 của tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 29/01/2018


UBND tỉnh Phú Yên thông báo kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018 của tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định, số 74/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng cấp Tỉnh xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” làn thứ 9 - năm 2018;

Hội đồng xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Phú Yên đã họp cuộc họp phiên toàn thể vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (220 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 cho 07 cá nhân, kết quả cụ thể như sau:

I. Đối vói danh hiệu nghệ sĩ nhân dân: 02 cá nhân đề xuất.

Trường hợp đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp trên: 02 cá nhân.

1. NSƯT Bùi Thanh Hải, Phó Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

2. NSƯT Cao Hữu Nhạc, Nguyên Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

II. Đối vói danh hiệu nghệ sĩ ưu tú: 05 cá nhân đề xuất.

Trường hợp đủ điều kiện đề nghị lên Hội đồng cấp trên: 05 cá nhân.

1. Nguyễn Thị Vân, Diễn viên ca Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

2. Lê Thị Mỹ Như, Diễn viên ca Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

3. Điêu Thị Chiêng, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

4. Nguyễn Thị Loan, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bàu.

5. Nguyễn Văn Tú, Diễn viên múa Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển; đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Trên đây là thông báo kết quả họp Hội đồng cấp tinh Phú Yên xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018. Các cá nhân có ý kiến phản hồi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) trước ngày 30/01/2018./.

Phòng Tổ chức - Pháp chế

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017

Thống kê truy cập