Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 05/2017/TT-BNV
Ngày ban hành: 15/08/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Thông tư
Trích yếu:
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Tải về:

Các văn bản khác:
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017