Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Góp phần cải thiện đời sống, nâng cao dân trí

Chuyên mục: Nếp sống văn hóa và Gia đình | Đăng ngày: 18/08/2022

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương với BCĐ tỉnh. Ảnh: THIÊN LÝ

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2021-2026 được triển khai với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Qua đó tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả bước đầu.

 

Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021-2026 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt tại Quyết định 2214/QĐ-TTg, với mục tiêu chung là tiếp tục phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021-2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

 

Triển khai đồng bộ

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL và của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL đã tham mưu Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào đến các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Đến cuối năm 2021, Phú Yên có hơn 96% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 92,7% thôn, buôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 87,86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 594/603 thôn, buôn, khu phố có nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định; 101/110 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn. Hiện toàn tỉnh có 63/83 xã đạt nông thôn mới, hai huyện về đích nông thôn mới là Tây Hòa và Phú Hòa. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang tích cực xây dựng, thực hiện môi trường văn hóa công sở, thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy: Cán bộ, công chức thực hiện phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”…

 

Tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương với BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về kết quả thực hiện phong trào này tại Phú Yên, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) nhìn nhận: Thời gian qua, Phú Yên đã triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của trung ương liên quan đến việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đến cấp cơ sở theo đúng quy định. Tỉnh thường xuyên kiện toàn BCĐ với đầy đủ các thành phần, ban hành quy chế hoạt động và phân công rõ ràng cho từng thành viên. Đây cũng là cơ sở để Phú Yên tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện. Đặc biệt, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. UBND tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đề án Truyền thông về phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quyết định về việc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công tác bình xét các danh hiệu văn hóa được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng theo Nghị định 122 của Chính phủ. Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ… “Thực tế cũng cho thấy Phú Yên là một trong những điểm sáng với nhiều mô hình hay như mô hình chuyển đổi trồng sen kết hợp dịch vụ ẩm thực, sinh thái trải nghiệm; việc tang chuyển từ hình thức rải vàng mã sang rải hoa, vừa giữ được phong tục tập quán vừa mang tính văn minh...”, ông Thắng nói.

 

Còn trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương ghi nhận: Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khởi sắc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp Nhân dân.

Đoàn công tác của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương kiểm tra tại thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Ảnh: THIÊN LÝ

Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Theo đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số nơi còn chưa thường xuyên, liên tục nên phong trào phát triển chưa đồng đều, thiếu chiều sâu. Tỉ lệ một số danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo theo kế hoạch. Các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư nhưng một số địa phương chưa khai thác hết công năng. Công chức làm công tác phong trào ở cơ sở còn thiếu và yếu. Một số văn bản quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phong trào còn bất cập gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Kinh phí để triển khai phong trào còn hạn chế, chưa tương xứng với các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

“Phú Yên kiến nghị BCĐ Trung ương và các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn đối với các danh hiệu văn hóa tiêu biểu như phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tiêu biểu; thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; gia đình văn hóa tiêu biểu, hạnh phúc… để địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời cần tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phong trào TDĐKXDĐSVH và xây dựng đời sống văn hóa cho cơ sở”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề xuất.

 

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào TDĐKXDĐSVH, trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, cấp ủy, chính quyền, BCĐ các cấp của Phú Yên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về văn hóa, nhất là cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Cụ thể, Phú Yên cần đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong phong trào TDĐKXDĐSVH; kết hợp chặt chẽ phong trào này với các cuộc vận động, các phong trào khác. Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể; kiện toàn, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các BCĐ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH; chấp hành nghiêm quy định của địa phương, khu dân cư.

 

“Bên cạnh đó, Phú Yên cần nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả về văn hóa; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn để tổ chức thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao hơn; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có điều kiện cọ xát, học tập, nâng cao trình độ... Đồng thời cần lưu ý, mọi hoạt động văn hóa đều phải hướng đến nhu cầu hưởng thụ của người dân, đúng pháp luật Nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

 

THIÊN LÝ 
Nguồn: baophuyen.vn


Các tin cùng chuyên mục:
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc
ĐT: 0982 509 091 - 0257 3554 577
Nguyễn Trần Vỹ - Chánh Thanh tra
ĐT: 0918 163 423 - 0257 3826 153
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập