Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

Chuyên mục: Văn hóa nghệ thuật | Đăng ngày: 16/11/2020

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2023.

Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ. Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2023 thực hiện tốt công tác bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị di sản; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, huy động các nguồn lực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản; khai thác có hiệu quả di sản Nghệ thuật Bài chòi Phú Yên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phấn đấu, 60% xã, phường, thị trấn vùng ven biển có câu lạc bộ Bài chòi; 30% xã, phường, thị trấn vùng đồng bằng và miền núi có câu lạc bộ Bài chòi; 60% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội chơi bài chòi vào dịp lễ hội hoặc ngày Tết cổ truyền của dân tộc; xây dựng được 05 điểm biểu diễn Nghệ thuật Bài chòi.

Nội dung của Đề án tập trung tổ chức kiểm kê, tư liệu hóa di sản Nghệ thuật Bài chòi; tổ chức truyền dạy và thực hành di sản Nghệ thuật Bài chòi; mở trại sáng tác Bài chòi để có nhiều tác phẩm mới có nội dung tốt, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Định kỳ hằng năm sẽ tổ chức tôn vinh các nghệ nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi; có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các nghệ nhân, câu lạc bộ Bài chòi và các địa phương có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi.

Ngoài ra, đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ, hội đánh bài chòi, các nghệ nhân tập luyện và trao truyền Nghệ thuật Bài chòi; trong đó, chú ý hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển các câu lạc bộ bài chòi ở cơ sở, nhất là các huyện miền núi. Đưa nội dung di sản Nghệ thuật Bài chòi vào chương trình giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

Nghệ thuật Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, có từ lâu đời của nhân dân các tỉnh Trung bộ Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng. Qua hàng trăm năm tồn tại và phát triển, Nghệ thuật Bài chòi đã thấm sâu vào trong tâm thức của người dân địa phương và gắn liền với cuộc sống của người dân. Những giá trị văn hóa đặc sắc của Nghệ thuật Bài chòi góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng, giàu bản sắc của nền văn hóa dân tộc.

Hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của đời sống xã hội, sự phát triển của những phương tiện nghe, nhìn hiện đại và các loại hình giải trí phong phú, đa dạng, Nghệ thuật Bài chòi đang đứng trước nguy cơ bị mai một, thất truyền. Để bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo điều kiện để những giá trị của di sản được phổ biến và lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng trong và ngoài nước, góp phần giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, việc xây dựng Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Yên là thật sự cần thiết.

Mỹ Luận (Nguồn phuyen.gov.vn)

 

Các tin cùng chuyên mục:
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Thống kê truy cập