Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Coi trọng phát triển văn hoá, con người Phú Yên trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Chuyên mục: Văn hóa nghệ thuật | Đăng ngày: 19/10/2020

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đó là, phải thật sự coi trọng phát triển văn hoá, con người Phú Yên.

“Để con người Phú Yên được phát triển một cách toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn”.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Khẳng định thành tựu mà Phú Yên đạt được trong 90 năm qua từ khi có Đảng lãnh đạo, đặc biệt là trong 31 năm tái lập tỉnh, đây là minh chứng đầy thuyết phục cho sự nỗ lực và vươn lên của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh rằng, thành quả ấy là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân;

Thành quả ấy được thể hiện ở bộ mặt đô thị khang trang, nông thôn sạch đẹp, những toà nhà hiện đại đang từng ngày hình thành, là những công trình phúc lợi vì sự phát triển chung của cộng đồng, là những niềm vui của người dân khi được vụ mùa bội thu, là những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, hợp với ý Đảng lòng dân.

Với mục tiêu xây dựng Phú Yên phát triển xanh hơn, nhanh hơn và bền vững hơn, theo đồng chí Phạm Đại Dương, trách nhiệm của thế hệ hiện nay là kế thừa những thành quả đó và tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết, từng bước vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu. Đó là nhiệm vụ đầy thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, nhưng cũng đầy vinh quang. Bởi đó không chỉ là để phát triển Phú Yên hôm nay, mà còn là xây dựng cho tương lai, các thế hệ mai sau.

Đồng chí Phạm Đại Dương thăm gia đình chính sách, người có công cách mạng

Phát triển gắn chặt với sự tiến bộ, công bằng và bảo vệ môi trường

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, đồng chí Phạm Đại Dương cho rằng, không chỉ đơn giản là tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp, tăng tốc độ GRDP, mà quan trọng hơn, mỗi bước phát triển phải gắn chặt với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, là sự phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí nêu ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đó là, phải thật sự coi trọng phát triển văn hoá, con người Phú Yên. Để con người Phú Yên được phát triển một cách toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn.

Đó là, tăng chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế Phú Yên phải đi đôi với chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế. Là một chiến lược, quy hoạch tổng thể tốt, bền vững gắn với đầu tư, phát triển trọng tâm trọng điểm. Là phát triển kinh tế phải gắn với tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược: Phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Là tăng năng suất lao động xã hội, tăng sức cạnh tranh, giá trị gia tăng trong từng sản phẩm của tỉnh. Là chuyển đổi số, là tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác tổ chức và cán bộ là trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, có đức, có tài, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Trên tất cả, những nhiệm vụ đó phải hướng tới mục tiêu phát triển “một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để lại ai ở phía sau”.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là một ý chí, một hành động

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý rằng, những mục tiêu tốt đẹp trên không thể thành hiện thực nếu chúng ta không có quyết tâm và khát vọng. Trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh nhà đòi hỏi chúng ta phải tăng cường đoàn kết; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải là một ý chí, một hành động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm: “Chúng ta phải khơi dậy ý chí tự lực, tự cường mạnh mẽ; phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng để khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế sẵn có, nắm bắt những cơ hội của thời cuộc để đưa tỉnh phát triển đi lên, nhanh nhưng bền vững.”

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục đưa Phú Yên phát triển đi lên, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của nhân dân. Phú Yên anh hùng trong quá khứ, năng động đổi mới trong hiện tại và nhất định sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai.

“Mục đích cuối cùng của phát triển chính là phát triển con người. Xét cho cùng, để Phú Yên phát triển bền vững, thì sự phát triển đó phải đặt người dân Phú Yên là trung tâm, vì người dân Phú Yên và của người dân Phú Yên.

Khi đã xác định đặt người dân là trung tâm thì mọi quyết sách phải nhằm mục đích phục vụ người dân. Người dân phải được sống trong môi trường trong lành, ăn uống thực phẩm sạch, được đi lại trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn, được hưởng những điều kiện tốt về y tế, giáo dục…

Người dân là nguồn động lực để chính quyền hành động và người dân cũng là nguồn lực nội sinh. Do đó, chính quyền phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện tối đa cho người dân làm ăn. Cộng đồng doanh nghiệp phải được đối xử tôn trọng và bình đẳng, được nâng đỡ và xóa bỏ những rào cản để sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những gì thuộc thẩm quyền của địa phương có thể tháo gỡ được cho người dân, doanh nghiệp thì chính quyền phải làm ngay. Hành động tích cực từ chính quyền chính là chất xúc tác để nguồn lực nội sinh đó bùng nổ.” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương.

Mỹ Luận (Nguồn phuyen.gov.vn)

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Thống kê truy cập