Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Tổ chức bộ máy

1. Giám đốc: Phạm Văn Bảy

ĐTCQ: (0257) 350.1434

ĐTDĐ: 0905.517.700

Email: phamvanbay@phuyen.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái

ĐTCQ: (0257) 355.4666

ĐTDĐ: 0905.472.920

Email: nguyenngocthai@phuyen.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Thái

ĐTCQ: (0257) 355.4577

ĐTDĐ: 0982.509.091

Email: nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn

4. Phó Giám đốc: Trần Doãn Xuân

ĐTDĐ: 0914.068.969

Email: trandoanxuan@phuyen.gov.vn

  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017