Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
805/SVHTTDL-QLVH
07/04/2020 V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL trong phòng, chống dịch Covid-19
750/SVHTTDL-QLTDTT
31/03/2020 V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
752/SVHTTDL-QLDL
31/03/2020 V/v phổ biến Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.
748/SVHTTDL-QLDL
31/03/2020 V/v Đăng ký tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19
716/SVHTTDL-QLVH
28/03/2020 V/v tạm dừng các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bênh COVID-19
715/SVHTTDL-QLDL
27/03/2020 V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Du lịch)
714/SVHTTDL-QLTDTT
27/03/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh (Thể dục thể thao)
362/QĐ-UBND
06/03/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
363/QĐ-UBND
06/03/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
361/QĐ-UBND
06/03/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017