Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
02/QĐ-SVHTTDL
06/01/2022 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Văn phòng Sở năm 2022
03/QĐ-SVHTTDL
17/01/2022 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2467/SVHTTDL-KHTC
12/11/2021 V/v điều chỉnh nhiệm vụ chi dự toán năm 2021
201/QĐ-SVHTTDL
01/11/2021 Quyết định về việc Cắt giảm, giãn, hoãn nhiệm vụ chi từ dự toán chi thường xuyên năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2294/SVHTTDL-KHTC
26/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện xét duyệt và Thông báo quyết toán năm 2020
2182/BC-SVHTTDL
11/10/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 và kế hoạch năm 2022
1859/SVHTTDL-KHTC
25/08/2021 Báo cáo tình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2021
1075/QĐ-UBND
16/08/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03/2021/TT-BNV
29/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
02/2021/TT-BNV
11/06/2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc
ĐT: 0982 509 091 - 0257 3554 577
Nguyễn Trần Vỹ - Chánh Thanh tra
ĐT: 0918 163 423 - 0257 3826 153
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập