Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
897/QĐ-UBND
01/07/2021 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
116/KH-UBND
22/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1136/QĐ-SVHTTDL
28/05/2021 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở. Mã chương: 425; Mã quan hệ ngân sách: 1003502
724/QĐ-UBND
27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
714/QĐ-UBND
26/05/2021 Quyết định về việc xét nâng ngạch, bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên viên chính đối với công chức vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ
1662/QĐ-BVHTTDL
25/05/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
40/2021/NĐ-CP
30/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng NSND, NSUT
80/QĐ-SVHTTDL
01/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
79/QĐ-SVHTTDL
01/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
205/QĐ-SVHTTDL
13/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập