Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở VH-TT-DL
750/SVHTTDL-QLTDTT
31/03/2020 V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
752/SVHTTDL-QLDL
31/03/2020 V/v phổ biến Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.
748/SVHTTDL-QLDL
31/03/2020 V/v Đăng ký tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19
716/SVHTTDL-QLVH
28/03/2020 V/v tạm dừng các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bênh COVID-19
715/SVHTTDL-QLDL
27/03/2020 V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Du lịch)
714/SVHTTDL-QLTDTT
27/03/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh (Thể dục thể thao)
701/SVHTTDL-QLDL
27/03/2020 V/v đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid 19.
482/SVHTTDL-QLDL
10/03/2020 Đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
653/SVHTTDL-QLDL
24/03/2020 V/v ứng xử với khách du lịch nước ngoài.
555/SVHTTDL-QLDL
15/03/2020 V/v khai báo sức khỏe du lịch.
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017