Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở VH-TT-DL
2200/KH-SVHTTDL
26/08/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019
2346/SVHTTDL-TCPC
04/09/2018 V/v Hướng dẫn xét tặng giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2018
1439/SVHTTDL-VP
25/05/2017 V/v Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017