Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của Chính phủ
31/2009/QH12
18/06/2009 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện ảnh
62/2006/QH11
29/06/2006 Luật điện ảnh
09/2017/QH14
19/06/2017 Luật số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017 của Quốc hội về du lịch
54/2019/NĐ-CP
19/06/2019 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP, ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
36/2019/NĐ-CP
29/04/2019 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP, ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
45/2019/NĐ-CP
21/05/2019 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
46/2019/NĐ-CP
27/05/2019 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP, ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
122/2018/NĐ-CP
17/09/2018 Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
22/2018/QĐ-TTg
05/08/2018 Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
05/CT-TTg
02/09/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017