Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Danh bạ điện thoại

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐTCQ

ĐTDĐ

KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÚ YÊN

Trụ sở: 220 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa.

Điện thoại: (0257) 382.3358;   382.7885      Fax: (0257) 381.9572

E-mail: sovhttdl@phuyen.gov.vn; svhttdlphuyen@gmail.com;            Website: svhttdl.phuyen.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Hồ Văn Tiến

Giám Đốc

355.2223

0989.443.989

Nguyễn Đình Thu

Phó Giám đốc

355.4599

0903.555.346

Phạm Văn Bảy

Phó Giám đốc

350.1434

0905.517.700

Nguyễn Ngọc Thái

Phó Giám đốc

355.4666

0905.472.920

Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó Giám đốc

355.4577

0982.509.091

CÁC PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

VĂN PHÒNG SỞ

382.3358

 

Lê Hoàng Phú

Chánh Văn phòng

382.3628

0989.077.657

Nguyễn Văn Bình

Phó Chánh Văn phòng

382.7885

01692.738.089

Nguyễn Tấn Lợi

Phó Chánh Văn phòng

 

0912.517.468

Lê Thị Hoa

Cán sự

 

01695.790.889

Phạm Thanh Tân

Chuyên viên

 

0918.972.798

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

0934.845.039

Phạm Thị Kim Viên

Chuyên viên

 

0979.801.552

Phạm Ngọc Châu

Chuyên viên

 

0905.693.979

Võ Xuân Thống

Chuyên viên

 

0913.462.744

Lê  Minh Tín

Văn thư

 

0913.931.338

Đoàn Thị Kim Loan

Văn thư

 

01275.907.957

Nguyễn Hải Lâm

Lái xe

 

0947.540.815

Võ Văn Phước

Lái xe

 

0983.707.177

Đào Nguyên Nhiệm

Lái xe

 

0977.200.077

Trần Thị Thu Hoa

Tạp vụ

 

0905.753.557

Võ Văn Khánh

Bảo vệ

 

01243.723.189

THANH TRA SỞ

382.6153

 

Nguyễn Trần Vỹ

Chánh Thanh tra

 

0918.163.423

Trần Hoa Thắng

Phó Chánh Thanh tra

 

0982.194.255

Đào Lê Minh Quý

Thanh tra viên

 

0905.444.566

PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

381.9000

 

Nguyễn Trung Tín

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

0942.967.975

Đào Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

0942.004.704

Hồ Thị Lý

Chuyên viên

 

0972.417.959

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

382.7884

 

Huỳnh Vĩnh Ngọc

Trưởng phòng

 

0905.147.475

Trần Dục

Phó Trưởng phòng

 

0905.969.246

Đỗ Thị Kim Anh

Thủ quỹ

 

0989.515.086

Trần Thị Bử

Kế toán viên

 

0905.030.682

Trần Thị Xương

Kế toán viên

 

01282.529.620

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán viên

 

0942.472.828

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

382.4429

 

Huỳnh Từ Nhân

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

0918.411.817

Nguyễn Hữu An

Phó Trưởng phòng

 

01688.235.554

Trần Thị Hiên

Chuyên viên

 

0985.634.427

Nay H’Nháy

Chuyên viên

 

01668.396.692

Trần Hoàng Lâm

Chuyên viên

   

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

389.3880

 

Cao Hồng Nguyên

Trưởng phòng

 

0942.826.677

Lê Anh Hoàng

Phó Trưởng phòng

 

0989.391.274

Lê Ngọc Minh

Phó Trưởng phòng

 

0905.154.070

Đào Như Khả Phước

Chuyên viên

 

0983.843.008

Lê Xuân Cát Tường

Chuyên viên

 

0973.312.313

Nguyễn Thành Tâm

Chuyên viên

 

0935.133.514

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

382.0613

 

Nguyễn Ngọc Khuê

Trưởng phòng

 

0903.576.096

Đào Thanh Quang

Phó Trưởng phòng

 

0978.727.779

Trần Thị Thanh Thúy

Phó Trưởng phòng

 

01274.767.979

Nguyễn Hữu Thuột

Chuyên viên

 

01257.478.569

Lê Minh Kha

Chuyên viên

 

01689.924.352

PHÒNG XÂY DỰNG NSVH&GĐ

 

382.7767

 

Nguyễn Đức Thành

Phó Trưởng phòng

 

0916.462.722

Phạm Thị Hạ

Chuyên viên

 

0977.678.990

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

 

0946.891.148

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

   

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TỈNH PHÚ YẾN

Địa chỉ: 166 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 389.3900                              Fax: (057) 389.3900

E-mail: banquanlyditich.phuyen@gmail.com

Trần Doãn Xuân

Trưởng ban

389.3900

0914.068.969

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng ban

 

0914.065.180

Nguyễn Danh Hạnh

Phó Trưởng ban

 

0917.932.379

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

381.1695

 

Huỳnh Thị Hoa

431 Trường Chinh, P.7

Trưởng phòng

 

0905.527.700

Phòng Nghiệp vụ

 

381.1694

 

Lê Văn Thống

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

0918.951.748

BẢO TÀNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: đường Trần Phú, Phường 5, TP. Tuy Hoà.

Điện thoại: (057) 355.6607                              Fax: (057) 381.1221

E-mail: baotangpy@gmail.com

Lê Thế Vịnh

Giám đốc

 

0903.555.660

Nguyễn Thị Bích Đào

Phó Giám đốc

 

0918.850.307

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

355.6607

 

Lê Đức Vành

Trưởng phòng

 

0903.533.788

Trương Thị Thùy Trân

Phó Trưởng phòng

 

0944.452.729

Phòng Kiểm kê - Bảo quản

 

355.6604

 

Phan Thị Tuân

Trưởng phòng

 

01693.767.825

Lưu Thị Tính

Phó Trưởng phòng

 

0983.362.123

Phòng Nghiệp vụ

 

355.6602

 

Nguyễn Vũ Hiếu

Trưởng phòng

 

0933.578.491

Bùi Nhật Sinh

Phó Trưởng phòng

 

01254.981.190

NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN SAO BIỂN

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa

Điện thoại: (057) 384.1174;   384.1500           Fax: (057) 384.1500

E-mail: nhsaobien@yahoo.com

Huỳnh Tấn Phát

Phó Giám đốc phụ trách

384.2154

0913.458.706

Bùi Thanh Hải

Phó Giám đốc

355.6161

0913.477.770

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

384.1174

 

Trần Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

 

0987.397.366

Phòng Nghệ thuật & Tổ chức biểu diễn

 

384.1174

 

Châu Nhật Tân

Phó Trưởng phòng

 

0918.476.203

Đoàn ca nhạc

     

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng đoàn

 

0983.761.620

Nguyễn Minh Khương

Đội trưởng

 

0913.471.511

Đoàn nghệ thuật dân gian

     

Trần Thị Thanh Chi

Phó Trưởng đoàn

 

0978.727.262

Lương Quốc Vũ

Phó Trưởng đoàn

 

0969.999.159

THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 258 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 382.7230;  382.4403       Fax: ...........................................

E-mail: thuvienphuyentv@gmail.com         Website: thuvienhaiphu.com.vn

Phạm Thị Kim Anh

Giám đốc

382.7230

0989.505.655

Lê Thị Hồng Nguyệt

Phó Giám đốc

 

01693.236.790

Võ Thị Nguyễn Huệ

Phó Giám đốc

355.6715

0982.048.442

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

382.4403

 

Văn Thị An

Trưởng phòng

 

0916.364.539

Phòng Biên mục

 

355.6712

 

Lê Thị Tuyết Loan

Trưởng phòng

 

0978.302.550

Đặng Thị Kim Trinh

Phó Trưởng phòng

 

01259.400.839

Phòng Công tác bạn đọc

 

355.0838

 

Trần Thị Yến

Trưởng phòng

 

0987.357.365

Phòng Phong trào & DVTK

 

382.2585

 

Trần Thị Ngọc Minh

Trưởng phòng

 

0905.261.799

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 98 Duy Tân, Phường 5, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 389.3088;  389.3201            Fax: (057) 382.7695.

E-mail: tttdttphuyen@gmail.com

Cao Tấn Quang

Giám đốc

382.5427

0901.008.981

Đặng Thiên Văn

Phó Giám đốc

625.5527

0988.408.334

Phan Ngọc Anh

Phó Giám đốc

382.0518

0903.520.212

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

389.3088

 

Phan Ngọc Lan

Trưởng phòng

 

0985.017.194

Phan Tấn Cường

Phó Trưởng phòng

 

0903.555.356

Nguyễn Thị Thiết

Phó Trưởng phòng

 

0982.232.027

Phòng Huấn luyện

 

382.0518

 

Trần Thanh Phong

Trưởng phòng

 

0935.767.235

Nguyễn Đức Chư

Phó Trưởng phòng

 

0935.469.478

Lê Hùng

Phó Trưởng phòng

   

Phòng Tổ chức thi đấu

 

355.6267

 

Hồ Thanh Hà

Trưởng phòng

 

0918.127.877

Lê Hoàng Thứ Khang

Phó Trưởng phòng

 

0989.077.720

Trương Đức Vũ

Phó Trưởng phòng

   

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 03 Tản Đà,  Phường 1, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 382.3980                             Fax: (057) 382.5411

E-mail: trungtamvhpy48@gmail.com

Trương Hoàng Thạch

Giám đốc

381.0052

0914.736.974

Võ Tấn Hoàng

Phó Giám đốc

382.5411

0905.158.120

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

382.3980

 

Trần Ngọc Quân

Phó Trưởng phòng

 

0933.317.187

Phòng Nghệ thuật quần chúng

     

Võ Thành Đông

Phó Trưởng phòng

 

0982.811.323

Phòng Tuyên truyền & CĐTL

     

Đội Tuyên truyền lưu Động

     

Huỳnh Ngọc Minh

Đội trưởng

 

0979.329.748

Vũ Phi Cảng

Đội phó

 

0914.180.590

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG PHÚ YÊN

Địa chỉ: 128 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 382.3566;  382.5777           Fax: (057) 382.7695      

E-mail: thanhvinh.ttsvhpcb@gmail.com

Lê Trung Hiền

Phó Giám đốc phụ trách

 

0982.758.990

Nguyễn Ngọc Chuân

Phó Giám đốc

382.5777

0903.523.696

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

382.3566

 

Nguyễn Thành Vinh

Trưởng phòng

 

01222.531.627

Rạp Hưng Đạo

     

Lê Thành Tâm

Trưởng rạp

 

0986.953.718

Đội Chiếu phim lưu động

     

Ngô Văn Nhất

Đội trưởng

 

0987.356.283

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 98 Duy Tân,  Phường 5, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 355.6377                       Fax: …………………..……….

E-mail: xtdlphuyen@gmail.com                Website: phuyentourism.gov.vn

Võ Khánh Ngọc

Quyền Giám đốc

355.6377

0903.507.105

Phòng Nghiệp vụ

     

Lương Đình Nam

Trưởng phòng

 

0985.659.979

Phòng Hành chính - Tài vụ

     

Nguyễn Thị Thanh Nhạn

Phó Trưởng phòng

 

0982.820.769

 
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017

Thống kê truy cập