Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Mọi câu hỏi (thắc mắc)xin được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau::
- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.
- Địa chỉ liên hệ: 151 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Số điện thoại chuyên dùng: 057.382.3358
- Địa chỉ thư điện tử: svhttdl@phuyen.gov.vn
Hỏi đáp

  • Chưa có dữ liệu
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017