Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên <
Danh bạ điện thoại

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐTCQ

ĐTDĐ

EMAIL CÔNG VỤ

KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÚ YÊN

Trụ sở: 05 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa.

Điện thoại: (0257) 382.3358;   382.7885      Fax: (0257) 381.9572

E-mail: svhttdl@phuyen.gov.vn                    Website: svhttdl.phuyen.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Thị Hồng Thái

Giám đốc

355.4577

0982.509.091

nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thái

Phó Giám đốc

355.4666

0905.472.920

nguyenngocthai@phuyen.gov.vn

Lê Hoàng Phú

Phó Giám đốc

382.3628

0989.077.657

lehoangphu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Lê Vũ

Phó Giám đốc

 

0941.458.888

nguyenlevu@phuyen.gov.vn

CÁC PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

382.3358

 

vp.svhttdl@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Bình

Chánh VP

3555672

0392.738.089

nguyenvanbinh74@phuyen.gov.vn

Trần Thị Bử

Phó Chánh VP

 

0905.030.682

tranthibu@phuyen.gov.vn

Lê Thị Hoa

Cán sự

 

0395.790.889

lethihoa@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

0934.845.039

nguyenthithuhien82@phuyen.gov.vn

Lê  Minh Tín

Văn thư

 

0913.931.338

leminhtin@phuyen.gov.vn

Lê Phong Lan

Chuyên viên

 

0963.242.848

 

Nguyễn Hải Lâm

Lái xe

 

0947.540.815

 

Đào Nguyên Nhiệm

Bảo vệ

 

0977.200.077

 

Trần Thị Thu Hoa

Phục vụ

 

0905.753.557

 

THANH TRA SỞ

382.6153

 

tt.svhttdl@phuyen.gov.vn

Trần Hoa Thắng

Chánh Thanh tra

 

0982.194.255

tranhoathang@phuyen.gov.vn

Đào Lê Minh Quý

Thanh tra viên

 

0905.444.566

daoleminhquy@phuyen.gov.vn

Phạm Ngọc Châu

Thanh tra viên

 

0905.693.979

phamngocchau@phuyen.gov.vn

Lê Thị Thu

Thanh tra viên

 

0794.561.245

 

Phan Nữ Huỳnh Huệ

Thanh tra viên

 

0373.537.346

 

PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

381.9000

 

ptcpc.svhttdl@phuyen.gov.vn

Đào Thị Lan Anh

Phó Trưởng phòng phụ trách

 

0942.004.704

daothilananh@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Kim Viên

Chuyên viên

 

0979.801.552

phamthikimvien@phuyen.gov.vn

Hồ Thị Lý

Chuyên viên

 

0972.417.959

hothily@phuyen.gov.vn

Phan Quỳnh Duyên

Chuyên viên

 

0941145147

 
Phạm Ý Thi

Chuyên viên

 

0912798373

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

382.7884

 

pkhtc.svhttdl@phuyen.gov.vn

Huỳnh Vĩnh Ngọc

Trưởng phòng

 

0905.147.475

huynhvinhngoc@phuyen.gov.vn

Trần Dục

Phó TP

 

0905.969.246

tranduc@phuyen.gov.vn

Trần Thị Xương

Thủ quỹ

 

0782.529.620

tranthixuong@phuyen.gov.vn

Trần Thị Thanh Hương Kế toán viên   0942.472.828 tranthithanhhuong@phuyen.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

382.4429

 

pqlvh.svhttdl@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Hạ

Phó trưởng phòng phụ trách

382.7767

0977.678.990

phamthiha@phuyen.gov.vn

Trần Thị Hiên

Phó trưởng phòng

 

0985.634.427

tranthihien90@phuyen.gov.vn

Trần Doãn Xuân

Chuyên viên

382.4429

0914.068.969

trandoanxuan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Danh Hạnh

 

382.7767

0917.932.379

nguyendanhhanh@phuyen.gov.vn

Nay Hờ Nháy

Chuyên viên

 

0368.396.692

nayhonhay@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Đào

Chuyên viên

382.4429

0836.615.683

nguventhibichdao@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

382.7767

0946.891.148

nguventhithanhtruc@phuyen.gov.vn

Trần Hoàng Lâm

Chuyên viên

382.7767

0966.076.645

tranhoanglam@phuyen.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

389.3880

 

pqldl.svhttdl@phuyen.gov.vn

Cao Hồng Nguyên

Trưởng phòng

 

0942.826.677

caohongnguyen@phuyen.gov.vn

Đào Như Khả Phước

Phó Trưởng phòng

 

0983.843.008

daonhukhaphuoc@phuyen.gov.vn

Lê Anh Hoàng

Chuyên viên

 

0989.391.274

leanhhoang@phuyen.gov.vn

Lê Xuân Cát Tường

Chuyên viên

 

0973.312.313

lexuancattuong@phuyen.gov.vn

Bùi Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

 

0899207795

 

Nguyễn Cam Ly

Chuyên viên

 

0765425854

 

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

382.0613

 

pqltdtt.svhttdl@phuyen.gov.vn

Nguyễn Ngọc Khuê

Trưởng phòng

 

0903.576.096

nguvenngockhue@phuyen.gov.vn

Nguyễn Đức Chư

Phó Trưởng phòng

 

0935.469.478

nguyenducchu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Thuột

Chuyên viên

 

0857.478.569

nguyenhuuthuot@phuyen.pov.vn

Lương Công Viên

Chuyên viên

 

0392600598

 

Lê Kim Tài

Chuyên viên

 

0934090527

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TỈNH PHÚ YẾN

Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 389.3900                              Fax: (057) 389.3900

E-mail: bqldt.svhttdl@phuyen.gov.vn              banquanlyditich.phuyen@gmail.com

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng ban phụ trách

 

0914.065.180

nguvenvantuan64@phuyen.gov.vn

 

     

 

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

381.1695

 

 

Huỳnh Thị Hoa

Trưởng phòng

 

0905.527.700

huynhthihoa@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ

 

381.1694

 

 

Lê Văn Thống

Phó TP phụ trách

 

0918.951.748

levanthong@phuyen.gov.vn

BẢO TÀNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 151 Trần Phú, Phường 5, TP. Tuy Hoà.

Điện thoại: (057) 355.6607                              Fax: (057) 381.1221

E-mail: bt.svhttdl@phuyen.gov.vn                   baotangpy@gmail.com

Nguyễn Hữu An

Giám đốc

 

0388.235.554

nguyenhuuan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Tấn Lợi

Phó Giám đốc

 

0901.978.389

nguyentanloi@phuyen.gov.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

355.6607

 

 

 

     

 

Phòng Nghiệp vụ

 

355.6602

 

       

 

   

 

 

NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN SAO BIỂN

Địa chỉ: 16 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa

Điện thoại: (057) 384.1174;   384.1500           Fax: (057) 384.1500

E-mail: nhcmndgsb.svhttdl@phuyen.gov.vn   nhsaobien@yahoo.com

Huỳnh Từ Nhân

Phó Giám đốc phụ trách

 

0918.411.817

huynhtunhan@phuyen.gov.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

384.1500

 

 

Trần Thị Huệ

Phó TP

 

0987.397.366

tranthihue@phuyen.gov.vn

Phòng Nghệ thuật & Tổ chức biểu diễn

 

 384.1174

 

 

Châu Nhật Tân

Phó TP

 

0918.476.203

chaunhattan@phuyen.gov.vn

Đoàn ca nhạc

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng đoàn

 

0983.761.620

 

Nguyễn Minh Khương

Đội trưởng

 

0913.471.511

 

Đoàn nghệ thuật dân gian

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Chi

Phó Trưởng đoàn

 

0978.727.262

 

Lương Quốc Vũ

Phó Trưởng đoàn

 

0969.999.159

 

THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 258 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 382.7230;  382.4403       Fax:

Email: tv.svhttdl@phuyen.gov.vn               thuvienphuyentv@gmail.com 

Website: thuvienhaiphu.com.vn

 

     

 

Võ Thị Nguyễn Huệ

Phó Giám đốc phụ trách

355.6715

0982.048.442

vothinguyenhue@phuyen.gov.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

382.4403

 

 

Văn Thị An

Phụ trách 3824403  

vanthian@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ

 

355.6712

 

 

Lê Thị Tuyết Loan

Trưởng phòng

 

0978.302.550

lethituyetloan@phuyen.gov.vn

 

   

 

 

 

       

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 98 Duy Tân, Phường 5, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 389.3088;  389.3201            Fax: (057) 382.7695.

E-mail: tthltdtdtt.svhttdl@phuyen.gov.vn         tttdttphuyen@gmail.com

Phan Ngọc Anh

Giám đốc

 

0903.520.212

phanngocanh68@phuyen.gov.vn

Trần Thị Thanh Thúy

Phó Giám đốc

 

0814.767.979

tranthithanhthuy@phuyen.gov.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

389.3088

 

 

Phan Tấn Cường

Phó TP phụ trách

 

0903.555.356

phantancuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thiết

Phó TP

 

0982.232.027

nguyenthithiet@phuyen.gov.vn

Phòng Huấn luyện

 

382.0518

 

 

Lê Hùng

Phó TP phụ trách

 

 

lehung@phuyen.gov.vn

Trương Đức Vũ

Phó TP

 

 

truongducvu@phuyen.gov.vn

Phòng Tổ chức thi đấu

 

355.6267

 

 

Hồ Thanh Hà

Trưởng phòng

 

0918.127.877

 hothanhha@phuyen.gov.vn

 

     

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ ĐIỆN ẢNH TỈNH

Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 382.3566;  382.5777           Fax: (057) 382.7695      

E-mail: ttvhdat.svhttdl@phuyen.gov.vn 

Lê Trung Hiền

Giám đốc

 

0982.758.990

letrunghien76@phuyen.gov.vn

Phòng Hành chính - Tài vụ

 

382.5777

   

Lê Thành Tâm

 

 

0986.953.718

lethanhtam@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ

 

 

 

 

Trương Hoàng Thạch

   

0914.736.974

truonghoangthach@phuyen.gov.vn

Đội Chiếu phim lưu động

       

Ngô Văn Nhất

   

0987.356.283

ngovannhat@phuyen.gov.vn

Đội Tuyên truyền lưu động

       

Võ Thành Đông

   

0982.811.323

vothanhdong@phuyen.gov.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 05 Trần Phú,  Phường 7, TP. Tuy Hòa.

Điện thoại: (057) 355.6377                       Fax:

E-mail: ttttxtdl.svhttdl@phuyen.gov.vn     xtdlphuyen@gmail.com                                      

Website: phuyentourism.gov.vn               phuyentourism.vn

Lương Đình Nam

Phó Giám đốc phụ trách

 

0985.659.979

luongdinhnam@phuyen.gov.vn

 

       
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở
ĐT: 0257 3554577     ĐTDT: 0982 509 091
Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở
ĐT: 0257.3555672     ĐTDĐ: 0392738089
Bà Trần Hoa Thắng - Chánh Thanh tra Sở
ĐT: 0257.3826153     ĐTDĐ: 0982194255
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập