Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản Công khai ngân sách
1136/QĐ-SVHTTDL
28/05/2021 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở. Mã chương: 425; Mã quan hệ ngân sách: 1003502
80/QĐ-SVHTTDL
01/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
79/QĐ-SVHTTDL
01/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
205/QĐ-SVHTTDL
13/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
40/QĐ-SVHTTDL
04/03/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
88/QĐ-SVHTTDL
05/04/2019 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
87/QĐ-SVHTTDL
05/04/2019 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
07/QĐ-SVHTTDL
09/01/2019 Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
308/KH-SVHTTDL
19/02/2021 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
294/TB-SVHTTDL
09/02/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ biên tập theo QĐ 246-QĐ/TU ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập