Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của tỉnh
508/QĐ-UBND
08/04/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
471/QĐ-UBND
30/03/2021 Về việc ủy quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
439/QĐ-UBND
24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
203/QĐ-UBND
05/02/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
43/QĐ-UBND
13/01/2021 Quyết định Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
42/QĐ-UBND
13/01/2021 Quyết định Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
38/QĐ-UBND
13/01/2021 Quyết định Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4781/UBND-TH
14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
20/2020/QĐ-UBND
05/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/2020/NQ-HĐND
10/07/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Thống kê truy cập