Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của tỉnh
897/QĐ-UBND
01/07/2021 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
116/KH-UBND
22/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
724/QĐ-UBND
27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
714/QĐ-UBND
26/05/2021 Quyết định về việc xét nâng ngạch, bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên viên chính đối với công chức vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ
508/QĐ-UBND
08/04/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
471/QĐ-UBND
30/03/2021 Về việc ủy quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
439/QĐ-UBND
24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
203/QĐ-UBND
05/02/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
43/QĐ-UBND
13/01/2021 Quyết định Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
42/QĐ-UBND
13/01/2021 Quyết định Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập