Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của tỉnh
1075/QĐ-UBND
16/08/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24/2021/QĐ-UBND
09/08/2021 Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lƭnh vực văn hóa, thể thao và du lӏch
1053/QĐ-UBND
08/08/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
897/QĐ-UBND
01/07/2021 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
116/KH-UBND
22/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
724/QĐ-UBND
27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
714/QĐ-UBND
26/05/2021 Quyết định về việc xét nâng ngạch, bổ nhiệm và xếp ngạch lương chuyên viên chính đối với công chức vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ
508/QĐ-UBND
08/04/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
471/QĐ-UBND
30/03/2021 Về việc ủy quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
439/QĐ-UBND
24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc
ĐT: 0982 509 091 - 0257 3554 577
Nguyễn Trần Vỹ - Chánh Thanh tra
ĐT: 0918 163 423 - 0257 3826 153
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842 954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập