Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của tỉnh
4781/UBND-TH
14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
20/2020/QĐ-UBND
05/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/2020/NQ-HĐND
10/07/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên
07/2020/NQ-HĐND
10/07/2020 Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
06/2020/NQ-HĐND
10/07/2020 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
20/2020/QĐ-UBND
05/08/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
766/QĐ-UBND
13/05/2020 Giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020
31-HD/BTGTU
31/10/2011 Hướng dẫn thực hiện Thông báo kết luận số 26 ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa XI) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
150-CV/TU
25/10/2011 Thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
143-HDLT/BTG-UBDSGĐTE
27/07/2005 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Thống kê truy cập