Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên <
PhoneBook

Chuyên mục: Liên hệ | Đăng ngày: 22/05/2017

First and last name

Position

Office phone

Mobile phone

Email

Phu Yen Department of Culture, Sports and Tourism.

Address: 05 Tran Phu, Ward 7, Tuy Hoa city, Phu Yen province.

Phone: (0257) 3823358.

Email: Svhttdl@phuyen.gov.vn

DEPARTMENT LEADER

Nguyen Thi Hong Thai

Director

355.4577

0982.509.091

nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn

Nguyen Ngoc Thai

Vice Director

355.4666

0905.472.920

nguyenngocthai@phuyen.gov.vn

Le Hoang Phu

Vice Director

382.3628

0989.077.657

lehoangphu@phuyen.gov.vn

STATE MANAGEMENT DEPARTMENTS

 

 

 

Office

382.3358

 

vp.svhttdl@phuyen.gov.vn

Nguyen Van Binh

Chief of Office

3555672

0392.738.089

nguyenvanbinh74@phuyen.gov.vn

Le Thi Hoa

Expert

 

0395.790.889

lethihoa@phuyen.gov.vn

Nguyen Thi Thu Hien

Expert

 

0934.845.039

nguyenthithuhien82@phuyen.gov.vn

Le  Minh Tin

document

 

0913.931.338

leminhtin@phuyen.gov.vn

Tran Thi Bu

Accountancy

 

0905.030.682

tranthibu@phuyen.gov.vn

Le Phong Lan

Expert

 

0963.242.848

 

Nguyen Hai Lam

Drive

 

0947.540.815

 

Dao Nguyen Nhiem

Protect

 

0977.200.077

 

Tran Thi Thu Hoa

Service

 

0905.753.557

 

Inspector

382.6153

 

tt.svhttdl@phuyen.gov.vn

Tran Hoa Thang

deputy chief inspector

 

0982.194.255

tranhoathang@phuyen.gov.vn

Dao Le Minh Quy

Expert

 

0905.444.566

daoleminhquy@phuyen.gov.vn

Pham Ngoc Chau

Expert

 

0905.693.979

phamngocchau@phuyen.gov.vn

Le Thi Thu

Expert

 

0794.561.245

 

Phan Nu Huynh Hue

Expert

 

0373.537.346

 

Organization - Legislation

381.9000

 

ptcpc.svhttdl@phuyen.gov.vn

Dao Thi Lan Anh

Deputy Head of department

 

0942.004.704

daothilananh@phuyen.gov.vn

Pham Thi Kim Vien

Expert

 

0979.801.552

phamthikimvien@phuyen.gov.vn

Ho Thi Ly

Expert

 

0972.417.959

hothily@phuyen.gov.vn

Phan Quynh Duyen

Expert

 

0941145147

 
Pham Y Thi

Expert

 

0912798373

 

Planning - Finance

 

382.7884

 

pkhtc.svhttdl@phuyen.gov.vn

Huynh Vinh Ngoc

Head of department

 

0905.147.475

huynhvinhngoc@phuyen.gov.vn

Tran Duc

Deputy Head of department

 

0905.969.246

tranduc@phuyen.gov.vn

Tran Thi Xuong

Treasurer

 

0782.529.620

tranthixuong@phuyen.gov.vn

Tran Thi Thanh Huong

Accountancy

  0942.472.828 tranthithanhhuong@phuyen.gov.vn

Cultural and family management

382.4429

 

pqlvh.svhttdl@phuyen.gov.vn

Pham Thi Ha

Deputy Head of department

382.7767

0977.678.990

phamthiha@phuyen.gov.vn

Tran Thi Hien

Deputy Head of department

 

0985.634.427

tranthihien90@phuyen.gov.vn

Tran Doan Xuan

Expert

382.4429

0914.068.969

trandoanxuan@phuyen.gov.vn

Nguyen Danh Hanh

Expert

382.7767

0917.932.379

nguyendanhhanh@phuyen.gov.vn

 

     

 

Nguyen Thi Bich Dao

Expert

382.4429

0836.615.683

nguventhibichdao@phuyen.gov.vn

Nguyen Thi Thanh Truc

Expert

382.7767

0946.891.148

nguventhithanhtruc@phuyen.gov.vn

Tran Hoang Lam

Expert

382.7767

0966.076.645

tranhoanglam@phuyen.gov.vn

 

     

 

         

Tourism management

389.3880

 

pqldl.svhttdl@phuyen.gov.vn

Cao Hong Nguyen

Head of department

 

0942.826.677

caohongnguyen@phuyen.gov.vn

Dao Nhu Kha Phuoc

Deputy Head of department

 

0983.843.008

daonhukhaphuoc@phuyen.gov.vn

Le Anh Hoang

Expert

 

0989.391.274

leanhhoang@phuyen.gov.vn

Le Xuan Cat Tuong

Expert

 

0973.312.313

lexuancattuong@phuyen.gov.vn

Bui Thi Nhu Quynh

Expert

 

0899207795

 

Nguyen Cam Ly

Expert

 

0765425854

 

Sports management

382.0613

 

pqltdtt.svhttdl@phuyen.gov.vn

Nguyen Ngoc Khue

Head of department

 

0903.576.096

nguvenngockhue@phuyen.gov.vn

Nguyen Huu Thuot

Expert

 

0857.478.569

nguyenhuuthuot@phuyen.pov.vn

Nguyen Duc Chu

Expert

 

0935.469.478

nguyenducchu@phuyen.gov.vn

Luong Cong Vien

Expert

 

0392600598

 
Le Kim Tai

Expert

  0934090527  
 

Các tin cùng chuyên mục:
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở
ĐT: 0257 3554577     ĐTDT: 0982 509 091
Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở
ĐT: 0257.3555672     ĐTDĐ: 0392738089
Bà Trần Hoa Thắng - Chánh Thanh tra Sở
ĐT: 0257.3826153     ĐTDĐ: 0982194255
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập