Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên <
Organizational Structure

Chuyên mục: Liên hệ | Đăng ngày: 13/02/2024

I. Organization chart

 

II. Organizational structure

- Director: Nguyen Thi Hong Thai

Office phone: (0257) 355.4577

Mobile phone: 0982.509.091

Email: nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn

- Vice Director: Nguyen Ngoc Thai

Office phone: (0257) 355.4666

Mobile phone: 0905.472.920

Email: nguyenngocthai@phuyen.gov.vn

- Vice Director: Le Hoang Phu

Office phone: (0257) 

Mobile phone: 0989.077.657

Email: lehoangphu@phuyen.gov.vn

------------------------------------------------------------------------

1. Department leaders

a) The Department of Culture, Sports and Tourism has a Director and 03 to 04 Deputy Directors.

b) The Director of the Department is the head of the Department, responsible to the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee and to the law for carrying out the functions, tasks, powers of the Department and performing its tasks. , powers of Member of the Provincial People's Committee according to the Working Regulations and assignments of the Provincial People's Committee.

c) The Deputy Director of the Department is the person who helps the Director of the Department perform a number of specific tasks assigned by the Director of the Department and is responsible before the Director of the Department and before the law for the assigned tasks. When the Department Director is absent, a Deputy Director is authorized by the Department Director to manage the Department's activities.

d) The appointment and reappointment of the Department Director and Deputy Director of the Department are decided by the Chairman of the Provincial People's Committee according to Party and State regulations.

d) Dismissal, transfer, rotation, reward, discipline, resignation, retirement and implementation of regimes and policies for the Department Director and Deputy Director are decided by the Chairman of the People's Committee. The province decides according to the provisions of law.

e) Pursuant to the regulations on decentralization of organizational and staff management of the Provincial People's Committee, the Director of the Department decides or submits to the competent authority to decide on the appointment and dismissal of the head and deputy of the head. heads of organizations under the Department according to title standards issued by the Provincial People's Committee.

g) The Director and Deputy Director of the Department do not concurrently hold the position of head of an organization or unit under the Department, unless otherwise prescribed by law.

2. Organizations providing general advice and professional expertise

a) Office.

b) Inspection.

c) Planning and Finance Department.

d) Organization - Legal Department.

d) Department of Cultural and Family Management.

e) Sports Management Department.

g) Tourism Management Department.

3. Public service units under the Department

a) Provincial Museum.

b) Provincial library.

c) Provincial Culture and Cinema Center.

d) Sao Bien Folk Music and Dance Theater.

d) Provincial Monuments Management Board.

e) Sports Training and Competition Center.

g) Tourism Promotion Information Center.

III. Payroll

    1. Staffing of civil servants in general consulting organizations, professional expertise and the number of people working in public service units of the Department are assigned on the basis of job position associated with functions, tasks, scope of operations and assigned or approved by competent authorities.

    2. Work arrangements for civil servants and public employees of the Department of Culture, Sports and Tourism must be based on job position, rank structure, title standards, qualities, abilities and strengths. of civil servants and public employees according to regulations.

 

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở
ĐT: 0257 3554577     ĐTDT: 0982 509 091
Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở
ĐT: 0257.3555672     ĐTDĐ: 0392738089
Bà Trần Hoa Thắng - Chánh Thanh tra Sở
ĐT: 0257.3826153     ĐTDĐ: 0982194255
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập